Bấm vào "Chi tiết" để xem giá cụ thể cho 1 người lớn

Hồ Chí Minh đi Hà Nội


bay ngày Thứ Sáu 13/07/2018
 • Thứ Ba
  10/07
 • Thứ Tư
  11/07
 • Thứ Năm
  12/07
 • Thứ Sáu
  13/07
 • Thứ Bảy
  14/07
 • Chủ Nhật
  15/07
 • Thứ Hai
  16/07
 • Đang tìm kiếm thêm kết quả các chuyên bay khác...
  Waiting

Hotline Trợ giúp