Bấm vào "Chi tiết" để xem giá cụ thể cho 1 người lớn

Hồ Chí Minh đi Hà Nội


bay ngày Thứ Năm 29/11/2018
 • Thứ Hai
  26/11
 • Thứ Ba
  27/11
 • Thứ Tư
  28/11
 • Thứ Năm
  29/11
 • Thứ Sáu
  30/11
 • Thứ Bảy
  01/12
 • Chủ Nhật
  02/12
 • Đang tìm kiếm thêm kết quả các chuyên bay khác...
  Waiting

Hotline Trợ giúp